Om te komen tot een topprestatie op het veld, wordt er door trainers vaak veel aandacht besteed aan het inslijpen van “de perfecte beweging”. Als trainer de belangrijke taak om het goede voorbeeld te geven en de spelers te corrigeren waar nodig.

In de geest van de Wiel Corver methode kiezen (jeugd)trainers bijvoorbeeld voor geïsoleerde kap- en draaioefeningen of loopladder drills, die veelvuldig dienen te worden herhaald.

In deze blog ga ik dieper in op deze “klassieke methode” versus de “constraint led approach’ aan de hand van 5 veel gestelde vragen.

1. Wat is de Constraint Led approach precies?

In tegenstelling tot de klassieke methode wordt er bij de constraint led approach niet uitgegaan van een “ideale beweging”, maar staat het “zo goed mogelijk aanpassen aan de veranderende omstandigheden” centraal. Zoals te zien op onderstaande afbeelding wordt hierbij de 3-deling Individu, Taak en Omgeving gehanteerd.

 

Hierbij hebben de omgeving, taak en individu invloed op elkaar en kan je middels het opleggen van “constraints” (beperkingen) invloed uitoefenen op de leersituatie.

2. Wat is het voordeel van deze methode?

Elke voetbalactie is uniek. Als speler is het de uitdaging om steeds zo goed mogelijk in te spelen op de nieuwe situatie. De focus in het leerproces ligt dan ook niet zo zeer bij het inslijpen van één ideale beweging maar bij het aanleren van een veelzijdig beweegpatroon waarbij het lichaam zelf leert de beste oplossing te vinden.

Het accent ligt hierbij op een impliciete i.p.v. een expliciete manier van leren met een externe focus. Als trainer de uitdaging om niet steeds te zeggen wat iemand beter moet doen, maar hem in situaties te brengen waardoor hij “impliciet” leert om zelf de beste oplossing te bedenken.

3. Leuk verhaal, maar hoe pas ik dit toe in de praktijk?

Als trainer kan je de speler (=individu) beïnvloeden door bijvoorbeeld een afwerkoefening onder vermoeidheid te laten uitvoeren. Hiervoor beïnvloed je niet alleen de uitvoering, maar bijvoorbeeld ook het kijkgedrag.

In mijn trainingen geef ik de spelers ook vaak “dubbel” taken, waarbij er cognitieve overload wordt getraind. Ze moeten dan bijvoorbeeld allereerst een rekensom oplossen of een dubbel taak uitvoeren (kleurcombinatie lopen met bv Blazepods of Ledsreact) alvorens te kunnen afronden.

Tijdens een positiespel of partijvorm kan je bijvoorbeeld spelen met de regels of de grootte van het veld. Als je het accent wilt verschuiven van bijvoorbeeld acceleren en deceleren naar meer high intensity sprints, kan je het veld groter maken.

Enkele andere voorbeelden: door 1 team eerder druk te laten zetten, wordt de tegenstander uitgelokt om sneller te handelen. Het verplicht 2 keer raken verhoogt het aantal acties. Het werken met 4 goals i.p.v. 2 bevordert de ruimtelijke orientatie.

4. Hoe pas ik de constraint led approach toe in mijn kracht- en stabiliteitstraining?

Ook bij de traditionele kracht- en stabiliteitstraining in het voetbal, ligt de focus vaak op geïsoleerde oefeningen waarbij een ideaal bewegingspatroon wordt nagestreefd. Hoewel krachttraining per definitie niet-voetbalspecifiek is, is de transfer van de gekozen oefenstof (bv sit ups, planken of de leg extension) naar het veld vaak minimaal.

Als trainer de uitdaging, om oefenstof te kiezen die wel bijdragen aan de “soccer performance”. Ik merk bijvoorbeeld in de praktijk dat oefenstof hoofdzakelijk in het sagitale vlak worden uitgevoerd en nauwelijks in het frontale of transversale vlak. Tijdens het voetbalspel beweeg je echter wel in alle richtingen.

Voer de lunge bijvoorbeeld niet alleen vooruit (en achteruit) uit, maar ook in zijwaartse richting en met rotatie. Zorg voor verstoringen. Ook hier geldt dat impliciet leren voorop staat. Door lichte verstoringen aan te brengen, voorkom je voorspelbaarheid en leer je het lichaam om zelf de juiste uitvoering te kiezen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door te trainen met een Aquabag van Ultimate Instability waarbij het lichaam zelf moet leren balans te houden.

Als trainer de uitdaging om de taak, het individu en/of de omgeving zodanig te manipuleren dat de succeservaring rond de 70-80% uitkomt. Streef dus niet naar perfectie!

Op deze manier blijf je het lichaam uitdagen, maar blijft de motivatie hoog.

5. Interessant! Waar kan ik meer te weten komen over de Constraint Led approach en praktische toepassingen hiervan?

Tijdens de cursus Conditietrainer Voetbal Plus van Start2Move, wordt de theorie vertaald naar praktische oefenvormen gericht op o.a. agility en kracht- en stabiliteitstraining met als doel: minder blessures en betere prestaties.

Daarnaast kan ik de boeken van Frans Bosch: “Krachttraining en Coordinatie –een integratieve benadering-“ en “de Anatomie van de Wendbaarheid” aanbevelen voor trainers die op zoek zijn naar meer diepgaande kennis en onderbouwing.