Om het maximale uit jouw spelers te halen is het een must om de belasting en belastbaarheid in evenwicht te krijgen (en houden) rekening houdend met de individuele verschillen binnen je team. In deze blog 5 praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt.

  1. Houd rekening met zowel de externe als interne load van je spelers

De externe load is datgene wat je als trainer hebt besloten te gaan doen met jouw spelers. Bijvoorbeeld een training 6 tegen 6, 6x 4 minuten met een rust van 2 minuten. Deze belasting zal door elke speler anders worden ervaren afhankelijk van diverse factoren waaronder de fitheid, maar ook psychologische factoren. Het zou zelfs kunnen betekenen dat er van de 12 spelers, 2 spelers onder belast worden, 8 de juiste trainingsprikkel krijgen (overload) en 2 in de overbelasting zitten met een grotere kans op blessures.

2. Breng (ook) de interne workload in kaart!

In het hedendaagse voetbal is steeds meer aandacht voor data. Zo wordt bij steeds meer clubs o.a. het aantal acceleraties, deceleraties, high intensity sprints (>25km/u) en de totale afstand gemonitord. Een hele waardevolle aanvulling hierop is het werken met de Ervaren Mate van Inspanning (EMI) en Ervaren Mate van Herstel (EMH). Op basis van het “gevoel” van de speler kan je nog beter monitoren of er gekozen is voor de juiste belasting-belastbaarheid.

Tijdens de cursus Conditietrainer Voetbal Plus gaan we hier praktisch mee aan de slag en krijg je verschillende tips hoe je dit eenvoudig kunt implementeren.

3. Maak een onderscheid in trainingsbelasting en houd rekening met benodigde hersteltijden

Tijdens een trainingsweek worden er vaak meerdere trainingsprikkels aan het lichaam toegediend die impact hebben op elkaar en op het totale herstel. We onderscheiden hierbij 4 hoofdgroepen die niet (volledig) los gezien kunnen worden van elkaar:

  • Neurale load
  • Mechanische load
  • Metabolische load
  • Psychologische load

Als trainer is het belangrijk om de trainingsprikkels op een juiste manier op te nemen in de (individuele) periodisering waarbij rekening dient te worden gehouden met de verschillende supercompensatie tijden. Als er bijvoorbeeld een zware neurale trainingsload (bv. >90% 1rM 3 hh, Squat met maximale power) gegeven is aan de spelers. Dient er niet alleen voldoende rust tussen de sets te worden genomen maar ook tot de volgende trainingssessie om te komen tot supercompensatie. Het monitoren van de EMI en EMH is hierbij een mooie aanvullende tool.

4. Breng de intensiteitszones in kaart op basis van hartslag

Veel trainers hebben niet de luxe om dure GPS apparatuur aan te schaffen en uitgebreide data te verzamelen. Een relatief goedkope manier om intensiteit te bepalen is het monitoren van een training aan de hand van de hartslagzones. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de gratis Polar Team App met losse hartslagmeters (bv H10). Houd hierbij wel rekening met de beperkingen. Zo zegt hartslag bijvoorbeeld weinig over het aantal acceleraties en declaraties en de neurale load.

5. Bouw je trainingsload verantwoord op

Om je spelers op een hoger niveau te krijgen is het belangrijk om je trainingsprikkel te verhogen gedurende tijd. Het verhogen van de trainingsprikkel dient hierbij niet rechtlijnig plaats te vinden (elke week zwaarder) maar bijvoorbeeld aan de hand van de golfmethode waarbij je 1x in de 4 weken gas terug neemt.
Daarnaast is het waardevol om de acute stress (belasting afgelopen 7 dagen) en chronische stress (afgelopen 28 dagen) te monitoren en op elkaar af te stemmen. Teveel acute stress verhoogd de kans op blessures.