Om het maximale rendement te halen uit de krachttraining, is een goede neuromusculaire controle van de beweging een must. Dit is niet alleen een voorwaarde m.b.t. blessurepreventie, maar ook om uiteindelijk te komen tot een optimale performance

Wat houd het begrip “neuromusculaire controle” eigenlijk in?

We spreken van een goede neuromusculaire controle tijdens een oefening als het lichaam (on)bewust heeft geleerd de juiste spieren aan te spannen en de juiste spieren te ontspannen op zo’n efficiënt mogelijke manier, waarbij er bovendien sprake is van een grote mate van stabiliteit.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen kracht, snelheid en power worden toegevoegd evenals een cognitieve overload waarbij het accent verschuift van Preventie naar Performance en van algemeen naar specifiek.

Exos -een toonaangevend bedrijf uit Amerika op het gebied van Human Performance- hanteert hierbij de 3 P’s: Position, Pattern en Performance.

Bron: Exoslearn.inspire360.com

Wat kan ik hiermee als trainer?

Als trainer is het belangrijk dat je bij jouw spelers allereerst een goed fundament legt. Hierbij dient de speler allereerst de benodigde posities te kunnen handhaven (Position) om vervolgens te kunnen bewegen tussen deze posities (Patterns). Pas in een latere fase ga je trainen met weerstand (Performance) en onder vermoeidheid.

Zo zal een speler allereerst voldoende mobiliteit en stabiliteit moeten hebben om een goede squat te kunnen uitvoeren alvorens je bv een jump squat gaat doen met weerstand.

Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat spieren niet los van elkaar werken, maar in een keten (kinetic linking) Als trainer zul je dan ook het “hele plaatje” moeten beoordelen en trainen.

Vanuit mijn persoonlijke ervaring, merk ik dat veel fysiotherapeuten en hersteltrainers  focussen op de “Position en Patterns“ (fundamental movements) en trainers vaak op de “Performance”. Het zou mijn inziens een stap vooruit zijn als er nog meer gebruik zou worden gemaakt van elkaar expertise en zowel de trainers als fysiotherapeut de 3 P’s gaan doorlopen.

Om uiteindelijk een uitstekende Soccer Performance te kunnen leveren dient er al op jonge leeftijd begonnen te worden met een goede basis en een breed scala aan bewegingsvormen.

Het ASM* hanteert hierbij de volgende 4 fase-indeling wat betreft de motorische ontwikkeling:

1)   Een veelzijdige goede beweger

2)   Een veelzijdige goede beweger wordt een atleet

3)   De atleet wordt een goede voetballer

4)   De goede voetballer is een atleet

*Bron: Athletic Skills Model – voor een optimale talentontwikkeling

Tijdens de cursus Conditietrainer Voetbal Plus zal ik o.a. dieper ingaan op de “windows of opportunities” voor de verschillende leeftijdsfasen, rekening houdend met o.a. de biologische en kalenderleeftijd en de Peak of Height Velocity. Hierbij zullen ook de veel gehanteerde ontwikkelingsmodellen (o.a. LTAD model) ter discussie worden gesteld.

Bovendien zullen we zowel in de theorie als praktijk aan de slag gaan met oefeningen gericht op Preventie en Performance.